Vietnamese Speaking

60 Phút Tư Vấn

Hầu hết các vấn đề pháp lý đều yêu cầu Tư vấn kéo dài 60 phút để xem xét đầy đủ các tài liệu, xác định các mối quan tâm/mục tiêu, áp dụng luật/các thông lệ tốt nhất, giải quyết các vấn đề và xây dựng một chiến lược phù hợp.

30 Phút Tư Vấn

Một số vấn đề pháp lý đơn giản hơn những vấn đề khác và chỉ cần Tư vấn trong 30 phút để nắm bắt được bức tranh toàn cảnh, hiểu tất cả các phần chuyển động và tiến hành các giải pháp.

Chuyển Tài Sản

Quit Claim Deeds
Chứng Thư Bảo Hành Theo Luật Định
Chuyển Nhượng Trên Death Deeds
Phân Tích Thuế

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên

Đội Hình
Thỏa Thuận Điều Hành
Cấp Phép
Thuế Kinh Doanh

Apostille (Xác Thực Tài Liệu)

Giấy Chứng Nhận Kết Hôn/Tình Trạng Độc Thân
Giấy Khai Sinh/Khai Tửs
Bảng Điểm Cao Đẳng/Đại Học
Tài Liệu Của Tiểu Bang/Quận Được Chứng Nhận

Giải Ngân Tiền Của Tòa Án

Tài Sản Vô Thừa Nhận
Tài Sản Chứng Thực Di Chúc
Dàn Xếp & Lệnh Tòa Án
Tiền Được Trao Hoặc Tranh Cãi

Nếu chuyển nhượng tài sản hoặc các vấn đề khác là một phần của vấn đề lớn hơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để phân tích sơ bộ trước khi lên lịch.

Điều Khiển Từ Xa 30 Phút   Switch to English

Contact Information

Office Hours:
Mon - Fri: 10AM to 5PM
Sat, Sun: Closed

Phone:
WA: (425) 998-7295
AZ: ‪(602) 899-9356‬
Toll-Free: (844) 888-7771

Fax:
(425) 420-2695

Email:
info@tnguyenlaw.com
 
By calling or texting (844) 888-7771, Customers agree to receive text messages, If you no longer wish to receive text messages, you may opt-out at any time by replying "STOP"

Locations

Main Office:

1500 Benson Rd. S #203
Altitude Business Center
Renton, WA 98055

Additional Locations:

64 E Broadway Rd Suite 200
Wells Fargo Plaza
Tempe, AZ 85282

Observed Holidays

Jan 1 - New Years' Day
Jan 21 - Martin Luther King Day
May 28 - Memorial Day
Jul 4 - Independence Day
Sept 3 - Labor Day
Nov - Thanksgiving Day
Nov - Black Friday
Dec 24 - Christmas Eve
Dec 25 - Christmas Day
Dec 26 - Day after Christmas